Η παρούσα έκδοση του νέου Πτωχευτικού Κώδικα (κατά κόσµον ν. 4738/2020 – Ρύθµιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις) έρχεται να αντικαταστήσει τον υπάρχοντα Πτωχευτικό Κώδικα (ν. 3588/2007).

Εισάγει ριζικές αλλαγές στον µέχρι σήµερα τρόπο της ρύθµισης και διαχείρισης των οφειλών φυσικών και νοµικών προσώπων, µε πρώτη και σηµαντικότερη την υπαγωγή του ιδιωτικού χρέους στις διατάξεις του.

Αναµφίβολα, έρχεται σε µία δύσκολη για τη Χώρα χρονικά και οικονοµικά συγκυρία, αλλά, σύµφωνα µε τον Ευριπίδη, δια στόµατος Πυλάδη, στην Ἰφιγένεια ἡ ἐν Ταύροις (στίχοι 721-722), ἀλλ᾽ ἔστιν, ἔστιν, ἡ λίαν δυσπραξία λίαν διδοῦσα µεταβολάς, ὅταν τύχῃ.