Δημοσιεύτηκε στις 24/5/2016 η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία δικαιώνονται οι δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο. Συγκεκριμένα, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών δέχτηκε τη νομική και ουσιαστική βασιμότητα της συλλογικής αγωγής που κατέθεσαν η Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας (ΙΝΚΑ) και οι ενώσεις καταναλωτών Κρήτης (ΙΝΚΑ) και Αιτωλοακαρνανίας, με την πρόσθετη παρέμβαση του Συλλόγου Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου (ΣΥΔΑΝΕΦ).

Το ζήτημα αφορά μία πολύ μεγάλη κατηγορία δανειοληπτών που ανέρχεται σε 65.000 – 70.000 Έλληνες πολίτες, οι οποίοι τα έτη 2006-2009 είχαν συνάψει δάνεια σε ελβετικό φράγκο με κάποιες τράπεζες. Οι δανειολήπτες αυτοί υπέστησαν υπέρμετρη βλάβη στα συμφέροντα τους, διότι εξακολουθούν να υποχρεούνται σε καταβολή δόσεων όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατόπιν της αιφνίδιας υποτίμησης της ισοτιμίας του ελβετικού φράγκου με το ευρώ και οι οποίες ανέρχονταν υπό τα νέα δεδομένα σε ποσό πολύ υψηλότερο αυτού που προβλεπόταν αρχικά να καταβάλλουν.

Το διατακτικό της συγκεκριμένης απόφασης απαγορεύει στην τράπεζα να διατυπώνει, να επικαλείται και να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές της με τους εν λόγω καταναλωτές τον γενικό όρο σύμφωνα με τον οποίο «η αποπληρωμή του δανείου λαμβάνει χώρα με την τρέχουσα τιμή πώλησης του νομίσματος την ημέρα της καταβολής» (αυτό αφορά συμβάσεις δανείων σε ελβετικό φράγκο ή με ρήτρα ελβετικού φράγκου). Επίσης, μεταξύ άλλων, απαγορεύει στην τράπεζα την καταγγελία των συμβάσεων των δανείων, εάν οι δανειολήπτες καταβάλλουν στο ισόποσό τους σε ευρώ τις τοκοχρεωλυτικές τους δόσεις σε CHF (ελβετικό φράγκο), βάσει της ισοτιμίας των δύο νομισμάτων «κατά τον χρόνο εκταμίευσης του δανείου και χορήγησης σε ευρώ».