Με τις διατάξεις του πρόσφατου Ν. 3731/2008 αναδιοργανώθηκε το θεσμικό πλαίσιο της δημοτικής αστυνομίας. Στα πλαίσια αυτής της αναδιοργάνωσης καθορίστηκε ότι μεταξύ άλλων η Δημοτική Αστυνομία ασκεί και τις εξής διευρυμένες αρμοδιότητες ελέγχου της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων: Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην κυκλοφορία των πεζών, τη στάση και στάθμευση των οχημάτων, στην επιβολή των διοικητικών μέτρων του άρθρου 103 του ν. 2696/1999, για την παράνομη στάθμευση οχημάτων, καθώς και την εφαρμογή των διατάξεων, που αναφέρονται στην κυκλοφορία τροχοφόρων στους πεζόδρομους, πλατείες, πεζοδρόμια και γενικά σε χώρους που δεν προορίζονται για τέτοια χρήση. Οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται, παράλληλα και κατά περίπτωση, και από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), όπως ρητά ορίζουν οι σχετικές διατάξεις. Επίσης, η Δημοτική Αστυνομία ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας με υποδείξεις και σήματα των τροχονόμων στο δημοτικό οδικό δίκτυο και στα τμήματα του εθνικού και επαρχιακού δικτύου που διέρχονται μέσα από κατοικημένες περιοχές. Και η αρμοδιότητα αυτή εξακολουθεί να ασκείται, παραλλήλως και κατά περίπτωση, από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.).
Μέσα σε αυτό το θεσμικό πλαίσιο έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον η πολύ πρόσφατη υπ’ αριθμ. 3266/2008 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Δ΄ Τμήμα) με την οποία κρίθηκε προσφυγή κάποιου κατοίκου του Δήμου Αθηνών κατά υπερβολικών χρηματικών προστίμων της Δημοτικής Αστυνομίας για παράνομη στάθμευση σε δημοτικούς χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης. Το ανώτερο ακυρωτικό διοικητικό Δικαστήριο της χώρας μας, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι συμβαδίζει με την κοινωνία και αφουγκράζεται το σφυγμό της, έκρινε ότι το ανώτατο ύψος του εκάστοτε προστίμου παράνομης στάθμευσης, ακόμα και αυτού που επιβάλλει η Δημοτική Αστυνομία, καθορίζεται υποχρεωτικά μόνο από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και δεν μπορεί να καθορίζεται αυθαίρετα σε υψηλά επίπεδα με κανονιστικές αποφάσεις του εκάστοτε Δήμου. Με το σκεπτικό αυτό, το ΣτΕ, κατόπιν προσφυγής δημότη, έκρινε άκυρη την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηνών με την οποία καθοριζόταν υπερβολικά πρόστιμα παράνομης ελεγχόμενης στάθμευσης, μεγαλύτερα από το προβλεπόμενο στον Κ.Ο.Κ. διότι η απόφαση αυτή είχε προφανέστατα εκδοθεί χωρίς νομοθετική εξουσιοδότηση. Για άλλη μια φορά, σε καιρούς οικονομικής δυσπραγίας, η νομολογία ανταποκρίθηκε στην καθημερινή πραγματικότητα του πολίτη, βάζοντας φρένο σε αυθαίρετες αποφάσεις διοικητικών οργάνων. Θα έχει ενδιαφέρον την απόφαση αυτή να τη λάβουν υπόψη όλοι οι Δήμοι της χώρας.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΓΚΟΛΕΜΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ